nóng
【哝哝】 күбір-күбір сөйлеу, сыбыр-сыбыр ету, күңк-күңк сөйлеу, шүңк-шүңк әңгімелесу, күбірлесу, күңкілдесу, шүңкілдесу, күбірлеу, күңкілдеу, шүңкілдеу, қомпылдау, мыңқылдау

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: nong2 解释: 小声说话。 如: “咕哝”、 “唧哝”。 老残游记·第十回: “听他们又喁喁哝哝了好久, 玙姑方回。 ”  哝 拼音: nou2 解释: 见“哝哝”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 噥 nóng (1) 话多而不得要点 [long winded; wordy] 哝, 多言不中也。 《玉篇》 (2) 味道浓厚 [strong] 故久而不弊, 熟而不烂, 甘而不哝, 酸而不酷。 《吕氏春秋》 (3) 低声说话 [murmur; in a whisper]。 如: 咕哝(小声说话); 哝咶(嘀咕; 叽咕); 哝唧(低声絮语); 哝哝唧唧(形容说话声音低且含混不清) …   Advanced Chinese dictionary

 • — (噥, 哝) nóng ㄋㄨㄥˊ 〔《廣韻》奴冬切, 平冬, 泥。 〕 1.謂味道濃厚。 《呂氏春秋‧本味》: “故久而不弊, 熟而不爛, 甘而不噥, 酸而不酷。” 俞樾 《諸子平議‧呂氏春秋二》: “噥者, 味之厚也, 言甘而不失之過厚也……衣厚謂之襛, 酒厚謂之醲, 然則味厚謂噥, 正合六書之例。” 2.低聲說話。 元 無名氏 《貨郎旦》第一摺: “休犯着黃蘗肚小麼, 數量着噥過, 緊忙裏做作。”參見“ ”。 3.我。 元 顧德潤 《點絳唇‧四友爭春》套曲: “探花人氣如虹,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (噥) nóng (1) ㄋㄨㄥˊ (2) 〔~~〕小声说话, 如 唧唧~~ 。 (3) (噥) (4) 郑码: JWRH, U: 54DD, GBK: DFE6 (5) 笔画数: 9, 部首: 口, 笔顺编号: 251453534 …   International standard chinese characters dictionary

 • 哝哝 — 拼音: nong2 nong2 解释: 低声交谈。 聊斋志异·卷一·贾儿: “又闻二人以次复来, 哝哝入竹丛中。 ”老残游记·第十回: “听他们又喁喁哝哝了好久, 玙姑方回。 ”  哝哝 拼音: nou2 nou2 解释: 多话的样子。 楚辞·王逸·九思·逢尤: “令尹兮謷謷, 群司兮哝哝。 ”聊斋志异·卷二·红玉: “闻一人在门外, 哝哝与小儿语。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 哝哝 — (噥噥, 哝哝) 1.低聲絮語。 亦形容絮語聲。 清 洪昇 《長生殿‧獻發》: “姊妹每情切來相問, 為甚麼耳畔噥噥總似不聞。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧賈兒》: “又聞二人以次復來, 噥噥入竹叢中。” 《老殘游記》第十回: “聽他們又喁喁噥噥了好久, 璵姑 方回。” 2.方言。 敷衍;將就。 《海上花列傳》第六回: “ 湯嘯庵 道: ‘念(廿)杯噥噥罷。 ’ 王蓮生 道: ‘俚多個局, 至少三十杯。 ’” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 哝哝唧唧 — (噥噥唧唧, 哝哝唧唧) 形容說話聲音低且含混不清。 茅盾 《第一個半天的工作》: “另有兩個女的和一個男的在噥噥唧唧議論着。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 哝哝喃喃 — 拼音: nong2 nong2 nan2 nan2 解释: 声低且不断的叨念。 元·乔吉·一枝花·云髫金雀翘套·梁州第七曲: “不能够偷工夫恰喜喜欢欢, 怕蹶撒也却忑忑忐忐, 知消息早哝哝喃喃。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 哝咶 — (噥咶, 哝咶) 猶嘀咕;嘰咕。 清 李漁 《奈何天‧逼嫁》: “ [副淨背地噥咶介 ]當面應承, 背後做作, 那一個理你!” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 哝唧 — (噥唧, 哝唧) 低聲絮語。 端木蕻良《渾河的急流》: “不要噥唧啦, 我要料理飯去嘍。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 哝哝 — nóngnong (1) [talk in undertones]∶低声地说 (2) [murmur]∶低语; 轻声细语 …   Advanced Chinese dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.